רשות הפטנטים הישראלית פיתחה במהלך השנים האחרונות מסלולים פרוצדורליים חדשים, המעניקים יתרונות ייחודיים למגישי בקשות לפטנט ישראלים. יתרונות אלה עשויים להיות זמינים גם עבור מגישי בקשות זרים. הערוץ הישראלי יכול להפחית באופן משמעותי את הסיכונים עוד לפני הגשת בקשה בינלאומית על פי האמנה לשיתוף פעולה בינלאומי בפטנטים - Patent Cooperation Treaty (PCT) (בקשת ביניים שאינה "פטנט גלובלי") או כל בקשה לאומית לפטנט בחו"ל. זאת, באמצעות ניצול אופציית הבחינה המואצת של בקשת בכורה ישראלית, המוצעת על ידי רשות הפטנטים הישראלית, והמנוהלת בתנאי סודיות מוחלטת. הגשת בקשת PCT בהסתמך על בקשת הבכורה הישראלית שנבחנה, תוך בחירת רשות הפטנטים הישראלית כרשות החיפוש הבינלאומי, עשויה להפחית סיכוני הסתבכות מיותרת, שעלולה להופיע בשלבים מאוחרים בהליכי האישור לרישום.

 

השלב הראשון: הגשת בקשה לאומית תוך בחינה מואצת. אפשרות המשך לרישום

גם לאחר ביצוע חיפוש "פטנטביליות" באופן פרטי טרם ההגשה, סיכוייה של בקשה לפטנט לקבל אישור כפטנט, עדיין לוטים בערפל בעת הגשתה. ציטוטים חדשים של ידע קודם בעת בחינת הבקשה, צפויים לרוב. קיים סיכון מובנה בהליכי אישור לרישום פטנט, שכן לא ניתן להבטיח למגישי הבקשה שבסופו של התהליך אכן יאושר תוקף של פטנט לבקשתם. אם הבקשה הראשונית לרישום, המכונה "בקשת בכורה", מוגשת בישראל, ניתן לבקש את בחינתה המואצת. ממציאים ומגישי בקשות ישראלים וזרים, בכללם אמריקאים שדאגו לאישור הגשה ראשונה מחוץ לארה"ב, יכולים להגיש את בקשתם הראשונה לפטנט בישראל ולהאיץ בחינתה בהליך שגרתי. דו"ח חיפוש בחינה  מתקבל לרוב בתוך כ-3-4 חודשים. בהמשך הליך הבחינה,  דו"ח שני, ולעיתים גם שלישי, יתקבלו לפני סיום השנה הראשונה. הבקשה הישראלית עשויה להמשיך בהליכי הבחינה עד להענקת פטנט, אבל רישום זה הוא אופציונלי, כיוון שניתן  לבטלה ועדיין לעשות בה שימוש כבקשת בכורה. בכך ישראל לא נזנחת, שכן ניתן להגיש מאוחר יותר בקשה נוספת בישראל במסגרת השלב הלאומי של בקשת PCT שנסמכת עליה.

 

השלב השני: הגשת בקשת בינלאומית (PCT)

בקשה PCT התובעת דין קדימה מבקשת הבכורה הישראלית, מוגשת בתוך שנה. מבקשים וממציאים ישראלים יכולים לייעד את רשות הפטנטים הישראלית כרשות החיפוש הבינלאומי של בקשת ה-PCT. מבקשים וממציאים אחרים (כגון אמריקאים), יכולים להגיש את הבקשה במשרד הפטנטים הלאומי האמריקאי כמשרד ההגשה, אבל לבקש לייעד את רשות הפטנטים הישראלית כרשות החיפוש הבינלאומי בעקבות תכנית פיילוט של המשרדים. בקשת ה-PCT יכולה לכלול חומרים חדשים, כמו גם תיקונים המיישמים לקחים שנלמדו מהליכי חיפוש ובחינת בקשת הבכורה הישראלית. בכך ניתן להכין את בקשת ה-PCT לבחינתה המוצלחת באופן מיטבי. בקשת PCT המשודרגת בדרך זו, בדרך כלל תהיה בשלה יותר מאשר בקשה שבחינתה מתרחשת לראשונה רק בשלב הבינלאומי. בדרך כלל, בקשת ה-PCT המקבילה לישראלית תבחן על ידי אותו צוות בוחן. הצוות כמובן מכיר בקשה זו משלב הגשתה הראשונית בישראל, בעת שמבוקש ממנו לבצע חיפוש מתקדם, הפעם בכובעו כרשות החיפוש הבינלאומי. באופן טבעי, הצוות ייקח בחשבון את ממצאיו הקודמים. רשות הפטנטים הישראלית מעודדת את רצף ההתרחשויות הזה בעזרת תכנית פיילוט "PCT ישיר", המציעה עלות בחינה מופחתת במיוחד, ומגיש הבקשה מוזמן להגיש תשובותיו להשגות שהועלו נגדה במסגרת בחינת הבקשה הישראלית. בחירת דרך פעולה כזו מגדילה באופן ניכר את הסיכוי שבקשת הפטנט תזכה להתפרסם תחילה בצרוף דו"ח חיפוש וחוות דעת בינלאומי, שהינו חיובי, בפרסום המהווה את פרסום הבקשה הראשוני ברחבי העולם.

מה לעשות עם בקשת הבכורה הישראלית בשלב שני זה? קיימות ארבע אפשרויות:

1. השלמת בחינת ורישום פטנט ישראלי. הפרסום, ולאחר מכן, קבלת הפטנט הישראלי, עשויים להתרחש אף לפני שתהליך ה-PCT יניב תוצאות כלשהן.

2. לדחות את הליכי הרישום בכדי לאפשר תיקונים בבקשת הבכורה הישראלית, כך שתהא תואמת לבקשת ה-PCT. פרסום הבקשה, ולאחר מכן, קבלת הפטנט הישראלי, עשויים להידחות עד שיחלפו 18 חודשים מיום הגשת בקשת הבכורה, בכדי לאפשר התייחסות לממצאים אפשריים חדשים שיתגלו כתוצאה מהליכי חיפוש ובחינת בקשת ה-PCT.

3. לזנוח את הבקשה הישראלית, ולהסתפק רק בכך שהיוותה בקשת בכורה (עבור בקשת ה-PCT).

ניתן להגיש בקשה לאומית ישראלית נוספת בהמשך, כשלב לאומי של בקשת ה-PCT במקום או בנוסף לבקשת הבכורה, במטרה להוסיף תביעות לפטנטים, בכללן על נושאים שנוספו לבקשת ה-PCT, או על אמצאות שיפוצלו מהבקשות.

4. לזנוח הן את הבקשה הישראלית והן את בקשת ה-PCT. אם לפי ממצאי החיפוש או הבחינה הסיכוי לאישור פטנט נראים קלושים, ניתן לחסוך עלויות עתידיות שתיגרמנה על ידי המשכת תהליך ה-PCT במלואו. ניתן לבצע זאת בתנאי סודיות מוחלטת עוד לפני מועד הפרסום שימנע.

 

השלב השלישי: נתיב מהיר לרישום פטנטים – שלב לאומי PCT-PPH או GPPH

תחת תכניות "Patent Prosecution Highway (PPH)": PCT-PPH, או Global-PPH (GPPH), מגיש הבקשה יכול לזרז בחינת בקשה לאומית במדינות שונות, בהתבסס על אינדיקציה ממשרד פטנטים אחר, לפיה קיימת לפחות תביעה מאושרת אחת בבקשה מקבילה.

  • PCT-PPH – מגיש הבקשה יכול לבקש בחינה מואצת במדינות נבחרות בהתבסס על הדוחות הבאים שהם תוצאת הליכי בחינת בקשת PCT:

(1) דו"ח חיפוש בינלאומי וחוות דעת חיוביים, או

(2) דו"ח "פטנטביליות" בינלאומי מקדמי חיובי, אם הוגשה דרישה להפקתו (לאחר שנתקבל דו"ח חיפוש בינלאומי וחוות דעת שליליים).

לישראל מספר הסכמים עם מדינות אחרות בתכנית ה-PCT-PPH המבטיחים זירוזי בחינה אלה, בכללן ארה"ב, אירופה (EPO), סין, יפן, קוריאה ופינלנד.

  • GPPH – המשרדים הלאומיים המשתתפים הם ארה"ב, יפן, קוריאה, רוסיה, קנדה, אוסטרליה, ישראל, סינגפור ומספר משרדים אירופאים. הפיילוט של ה-GPPH מאפשר למגישי בקשה לרישום פטנט לבקש בחינה מואצת בכל אחד מן המשרדים המשתתפים, אם אושרה לפטנט לפחות תביעה אחת בבקשה על ידי משרד פטנטים לאומי אחר המשתתף בתכנית. אם אישור הפטנט הישראלי מסתיים בהצלחה, אזי ניתן להגיש בקשת GPPH לשלב הלאומי במדינה משתתפת ללא קשר לתוצאות הליכי בחינת בקשת ה-PCT.

לסיכום

הערוץ הישראלי מפחית את הסיכון ב"הימורי" פטנטים. מאפשר לבקשה לפטנט להבשיל, או "להיקבר" טרם  פרסומה, תחת סודיות, בשלב מוקדם. כך, מגישי הבקשה יעודכנו ויצברו מידע נרחב יותר באשר לסיכויי הגשמת ציפיותיהם, טרם הגשת בקשת PCT בינלאומית, או בקשות לאומיות אחרות, ויזכו לאישור מוקדם במשרדים לאומיים מובילים, ובעלויות רישום מופחתות באופן ניכר.