אחד מהם, הגבוה, מציג תעודת שוטר ומסביר שיש להם צו מעצר נגדך בגין עברות של הלבנת הון, מרמה, עברות מס ועברות נוספות. אתה שואל במה מדובר והם אומרים לך שגנבת את המדינה, שהעלמת מס הכנסה. שרימית בכוונה את מע"מ בחשבוניות שהעסק שלך ניכה והוציא. אתה מרגיש שעולמך חרב עליך.

הם מחתימים אותך על טפסים שונים ואתה חותם בלי להבין בדיוק על מה חתמת, ואז מתחיל החיפוש: חדר העבודה, המחשבים, חדר השינה, קלסרי החשבונות, מסמכים אישיים, מחשבי הילדים... הרכוש שלך נכנס לארגזים, מודבקים בסרט צהוב של מז"פ.

לאחר סיום החיפוש אתה, איש עסקים מוכר, עוסק בפעולות התנדבותיות, פטריוט ללא עבר פלילי, מגיע לראשונה בחייך לתחנת משטרה. טביעת אצבע, צילום, ומשם לחדר חקירות, והראש לא מפסיק לעבוד... למה זה קורה?

במסדרון אתה שומע צעקות ואת קולה של מנהלת החשבונות שלך בוכה מאחד החדרים. בחדר אחר אתה מזהה את השותפה שהקימה איתך את העסק. בחדר החקירות מחכים לך שלושה חוקרים. הם מודיעים לך שהם יודעים הכול ומתחילים להמטיר עליך שאלות. שאלות על העסק שלך, על ההון שנדרש כדי להקים אותו, על קשרים עסקיים, קשרים חברתיים, על עסקאות מלפני ארבע, חמש או שש שנים. על הרכוש שלך, על חשבונות הבנק שלך ושל בני משפחתך ועוד.

אתה מבקש להתייעץ עם עורך דין, ומיד כשהוא מגיע אתה מובל באזיקים לבית המשפט, לדיון בהארכת המעצר שלך. אתה עומד באולם בית המשפט אל מול הפלשים של צלמי העיתונות, ומתפלל שהאדמה תפער את פיה ותבלע אותך.

בדיון עצמו מגיש נציג המשטרה לשופט מסמך שמפרט את כל החשדות נגדך. אתה מקווה שעכשיו עורך הדין שלך יוכל להסביר לך במה מדובר, ונדהם כשאתה מגלה שהמסמך הזה סודי ורק השופט רשאי לראות אותו. למרות זאת, הדיון נסוב סביב אותו מסמך, המסמך שאסור לך לראות.

 

בסיום הדיון אתה משוחרר למעצר בית תמורת הפקדת סכום נכבד של כסף, ערבויות צד ג', שיעבוד ביתך ואפילו הפקדת הדרכון שלך.

מאותו הרגע ובמשך חודשים רבים, אתה נכנס ויוצא מחדרי החקירות. העסק שלך על סף קריסה, כל חשבונות הבנק הפרטיים והעסקיים שלך מוקפאים ואי אפשר להוציא מהם אגורה. אתה לא יכול לשלם לספקים, אתה לא יכול להוציא כסף מהכספומט, גם לא כדי לקנות מתנה לילד, עובדים שלא יכולת לשלם להם תובעים אותך ואתה מבין אותם. ספקים ולקוחות כועסים על ההתחייבויות שלא קיימת, הבנקים מעקלים את החשבונות בגין אי עמידה בתנאי הלוואה והקריסה הכלכלית מגיעה במהרה.

המשטרה ורשות המיסים חושדות בך בהעלמת הכנסה במיליוני שקלים, בעברות מע"מ, בקשירת קשר עם אחרים לבצע את כל העברות האלה ובכך שאת כל הכספים שקיבלת מביצוע העברות הלבנת דרך חשבונות בנק של בני משפחתך. אתה מרגיש שאתה נענש ללא משפט ובלי שדבר מכל אלה הוכח.

מבחינת הלוחמה בהלבנת ההון – כמעט כל האמצעים כשרים

המתואר לעיל אינו סיפור בדיוני, זהו תיאור שגרתי של "חוויית" נחקר שנחשד בעברות מס, עברות כלכליות ועברות הלבנת הון.

לאור החשדות החמורים המפורטים לעיל, התנהלות רשויות החקירה והחוק חוקית ובראיית הרשויות לגיטימית, ואפילו נחוצה כדי להגיע לחקר האמת.

חשודים בעברות כלכליות הם על פי רוב אנשי עסקים נטולי עבר פלילי, שמנהלים אורח חיים נורמטיבי שהגיעו למצב בו הם חשודים בביצוע העברות בנסיבות שונות. אבל כל זה לא מועיל להם מרגע שהחשדות נגדם התגבשו. חוק איסור הלבנת הון מאפשר למדינה לתפוס ולהקפיא באופן זמני את כל מצבת הנכסים השייכים לאדם החשוד בהלבנת הון, עד לשווי הלבנת ההון שהוא חשוד בה. מאחר שבשלבי החקירה הראשונים רב הנסתר על הגלוי, לא אחת ישאפו גופי החקירה לבצע תפיסות רכוש נרחבות עד כדי תפיסת כל רכושו של החשוד.
וכך נאלצים לא אחת חשודים בחקירות כלכליות  להתנהל במקביל לחקירה הפלילית גם בזירה אחרת, כלכלית, במטרה להמשיך בחייהם הפרטיים והעסקיים.

עד לאחרונה התאפשרו חקירות משולבות של עברות מס ועברות הלבנת הון בעיקר בעברות של חשבוניות פיקטיביות, תופעה המזוהה כעבריינית יותר מבחינת אופי העברות והגורמים המבצעים אותם. אבל באוקטובר האחרון נכנס לתוקף תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, שמשמעותו כי חלק ניכר מחקירות המס, לפי מגבלות החוק, יובילו או יש בהן כדי להוביל לחקירת הלבנת הון. מאז התיקון כל מי שנחשד בהעלמת הכנסה לפי פקודת מס הכנסה, בהשמטת סכומים מעסקת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין או בביצוע עברות מע"מ, עלול למצוא עצמו נחקר על פי חוק איסור הלבנת הון במקביל לחקירה בגין ביצוע עברות מס.

כחלק ממדיניות המלחמה בעברות הכלכליות ובהון השחור, המגמה, וכך גם לשון החוק, היא לחקור ולהאשים גם את מי שסייע לאותם עבריינים, ויותר ויותר גורמים מקצועיים כגון עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס מוצאים עצמם בחדרי החקירות גם כחשודים.

כמו שאמר בעצמו מנהל רשות המיסים מר משה אשר, "החקיקה שעברה אתמול (א') ומכלילה את עברות המס בחוק לאיסור הלבנת הון מאפשרת עליית מדרגה במאבק של רשות המסים בהון השחור במדינה. מדובר בהון השחור בסכומים הגדולים יותר, והיא תאפשר לרשות המסים לחלט כספים שנובעים מעירות של העלמת מס משמעותית, ובמקרים שבהם יתברר כי מדובר בהלבנת הון - להגיש כתבי אישום גם בנושא הזה ולהחמיר בענישה." (גלובס 21.3.16)

בעקבות החקיקה האמורה, המדינה נערכת הן מבחינת רשויות החקירה והן מבחינת רשויות התביעה, מגייסת כוח אדם ומדריכה אותו לפעול בהתאם לתיקון בחוק.

בהתחשב בכל השינויים האחרונים גם על העוסק הפשוט, חברות וגופים פיננסיים שעיסוקם משיק וחשוף לאכיפה זו, להיערך לתיקון 14, בין אם על ידי התייעצות עם גורמי מקצוע בתחום מס והלבנת הון, הצבת גורמי ציות פנימיים והקמת מנגנוני בקרה ובין אם באמצעות פעולות נוספות שיאפשרו פיקוח והימנעות מחשיפה להליך הפלילי.

אנו ממליצים לכל אדם העובר את התרחיש העגום המתואר כאן ונחשד בביצוע עברות בעצמו או בשם החברה שברשותו, בין אם הוא נעצר ובין אם לאו להתייעץ עם עורך דין שזהו תחום מומחיותו.

 

עוה"ד אורי שפיגל וליאת בכור הינם שותפים במשרד נשיץ ברנדס אמיר ושות', המתמחים בתחום צווארון לבן, הלבנת הון ועבירות מס.