הנחיות משרד הבריאות, משרד האוצר, והעדכונים היומיים מפי ראש הממשלה מותירים את כולנו פעורי פה בכל ערב מחדש, משפשפים את העיניים כדי לוודא שלא חלמנו חלום ובעיקר, מאוד מאוד מבולבלים.

עודף אינפורמציה לצד דיסאינפורמציה והעובדה לפיה הבכירים שבדורנו, מנסים עוד בעצמם לעכל וללמוד את הסיטואציה, יוצרים כאוס בלתי נשלט ומעלים בכל אחד ואחד מאיתנו שאלות קיומיות ברומו של עולם.

בתוך סבך השאלות ומכוח היותי עו"ד לענייני משפחה, נחשפתי לתופעה חדשה אשר שתי פנים לה; מחד, הורים פרודים אשר מנצלים את ההגבלות הקיימות והיעדר של הוראה מפורשת בעניין, על מנת לנכס לעצמם את ילדיהם ומונעים קיומם של זמני שהות עם ההורה אחר, ומנגד, הורים ש"נכנסים לבידוד", על מנת להימנע מקיומם של זמני שהות עם קטינים בהיעדר מסגרות חינוך. לאן פנינו?

צר לי עד מאוד על אותם קטינים המנותקים בעל כורחם מאחד מיחידי הוריהם ומתגעגעים אליהם. צר לי גם על אותם קטינים שדווקא עכשיו הוריהם מנסים להתנער מהם בחסות הקורנה כמו היו מטרדים מהלכים.

בתי המשפט לענייני משפחה כמו גם בתי הדין, אשר פועלים במתכונת חירום מצומצמת, עמוסים לעייפה בבקשות דחופות של מי שזכויותיהם ההוריות שלהם נשללו באבחה נוכח הוראות השעה הלקוניות. בקשות אלה מוגשות גם על ידי מי שהתגרשו או נפרדו זה מכבר וגם על ידי אלה המצויים בשלהי הליכים משפטיים. ניצני פסיקה סותרים המאפיינים מצבי חירום בדרך כלל, אינם תורמים כהוא זה לחוסר הוודאות המוחלט ונכון למועד כתיבת המאמר, עדיין אין הוראה מפורשת בדבר העברת קטינים בין בתי הוריהם הפרודים.

ניצוץ של תקווה עולה שעה שקיום זמני שהות בין קטינים והוריהם הפרודים, הותר והוחרג בחוזר הנחיות מטעם הרווחה, אלה עתידות לקבל משנה תוקף, במסגרת גיבוש נוסחן של תקנות שעת חירום הסופיות הממתינות על שולחן הממשלה לאישורן ונותר רק לקוות שאלה יאושרו בהקדם ובטרם יספיקו נפשות הקטינים להיפגע פגיעה אנושה נוכח מחדלי הוריהם.

חשוב לציין כי הנחיות בדבר זמני השהות, מתייחסות להעברת קטינים בריאים בין הורים בריאים. מי שנתבקש לשהות בבידוד לאחר ששהה במחיצת חולה קורונה מאובחן ו/או שחזר מחו"ל וצריך בבידוד כמובן שצריך להישמע להוראות ולקיימן בקפדנות. בהתאם להמלצה מטעם הנהלת מנהל לשירותים חברתיים ואישיים, נתבקשו הורים פרודים החולקים משמורת משותפת על ילדיהם, להתגמש ולשנות את הימים הקבועים בהם חלים זמני השהות ולאפשר שהייה רציפה בת מספר ימים בכל בית כך שהעברות בין הבתים יצומצמו למינימום האפשרי.

כמו כן ניתנה הנחיה לפיה על בני זוג המצויים בפרק ב' וחולקים זמני שהות עם קטינים משתי משפחות גרעיניות שונות, להפריד בין זמני השהות של קטינים ולקיימם בימים שונים למען מזעור הדבקה אפשרית. כמובן שבעניין הנחיות אלה סביר ולא תהא אכיפה והמדובר בהמלצות בלבד.

מזונות קטינים שחוקים ממילא בשנים האחרונות ולרוב אין בהם כדי לספק לקטין צרכיו הבסיסיים, אלה רק עולים עם רוח התקופה. דמי המזונות כוללים מזון ביגוד, כלכלה בסיסית ותו לא. מתבקשת גמישות בין פרודים וגרושים אשר יחסיהם מיטיבים ושלאות סולידריות יוכלו לפרוס את דמי המזונות לתשלומים ו/או לדחות מעט את התשלום. אך נוכח הסכומים הזעומים ממילא וההכרח בסיפוק מזונם של קטינים, ניכר כי כל הסולידריות שבעולם לא תחזיק מעמד לאורך זמן וממילא אין להסיק כי רוב הפרודים מצויים בתקשורת מיטיבה.

בעניין זה, ועד להתאוששות המשק שאינה נראית באופק, ניכר כי אנו מצויים על סף גל צונאמי של תביעות להפחתת מזונות מטעם מי שנסיבותיו הכלכליות השתנו כתוצאה ממשבר הקורונה. אין חולק כי לא ניתן יהא להתעלם משינוי נסיבות מהותי שכזה וככל הנראה ערכאות השיפוט יצטרכו לבחון כל מקרה לגופו. ימים יגידו. מה שבטוח הוא שטובת הקטינים וסיפוק צרכיהם הבסיסיים היא הכרח ראשון במעלה וכולנו תקווה כי המשבר יחלוף בהקדם ובטרם יוותרו קטינים בלא מזון לשולחנם.

 

כותבות: ליאת שקלרז-הורוביץ ודנה תירוש אליהו, שקלרז-תירוש, משרד עורכי דין וגישור

שאלה חשובה לא פחות בדבר ילדי ההורים הגרושים בתקופה זו, עולה בעניין מזונות קטינים. והרי המשק בקריסה מערכתית, מאות אלפי אנשים הוצאו לחופשות ללא תשלום ועתידם המקצועי אינו ברור. ומה יעלה בגורל דמי מזונות בהם מחויבים אותם הורים אשר אינם יכולים לעמוד בהם? ילדים אינם ניזונים מקירות בתים ומזונותיהם נועדו לספק צרכיהם הבסיסיים ביותר ולא ניתן לדחותם כפי שנדחו תשלומי המשכנתאות והחזרי ההלוואות למיניהן.