כיום לא קיים סטנדרט אחיד בנוגע לקבלת פסק דין מיידי ללא ניהול של הליך משפטי, אגב תהליכי בוררות בערכאות השיפוט הבינלאומיות. בנוסף, לא קיימת  הגדרה מדויקת לרף הראייתי הנדרש על מנת לצלוח הליך של פסק דין מיידי ללא השלמת מלוא הליך הבוררות.

אמנם, תחת חוק הבוררות של ICSID קיימת אפשרות לדחות טענות בשלב מוקדם בהליך כאשר הן חסרות בסיס משפטי וגם בית הדין מחויב לתת החלטת בוררות סופית כאשר אין בסיס משפטי לטענות.

'טרנס-גלובל' הינו מקרה בוחן בולט בתחום אשר קבע סטנדרט הוכחה שמסתמכים עליו פעמים רבות כאשר נדרש מנתבע לבסס את התנגדותו באופן ברור וחד משמעי. בשורה של החלטות לאחר טרנס-גלובל הוסיפו להשתמש בסטנדרט שנקבע. תחת חוק הICC, ניתנה לבית-הדין האפשרות להחיל מדדים פרוצדורליים כדי לוודא ניהול אפקטיבי של ההליך, ובנוסף לICC יש את מלוא שיקול הדעת להחליט מתי לקבל בקשות לפסק דין מיידי בנוגע לטענות שהן ללא בסיס משפטי.

ממש עד לימינו אנו, אף בקשה מטעם מוסד הבוררות הבינלאומי ה - ICC שהותרה לפרסום, לא הסבירה או הגדירה מהו אותו סטנדרט ראוי 'נסתר מן העין' לקבלת פסק דין מיידי ללא קיומו של הליך בוררות מלא. יחד עם זאת נקבע שהגשה של בקשה מסוג זה יכולה להתבצע בכל שלב בהליך עצמו, אך הבאה של ראיות נוספות לאחר הגשת הבקשה, תאושר רק באופן יוצא דופן ולבית הדין סמכות לבצע שימוע בעניין זה.

הסטנדרטים בבתי הדין ומוסדות הבוררות עוסקים בסוגיות הללו, ואף נראים דומים, אך אינם זהים לגמרי. עבור תביעות המנהלות במוסד ה - ICSID, בית הדין בוחן, במידה והתביעה הייתה ממשיכה, מהי התוספת הראייתית שהייתה צריכה להתווסף כדי למנוע דחייה מוקדמת של המקרה? המקרים הנדונים בהקשר זה הינם בינאריים ונוגעים לעניינים משפטיים כלליים.

לעומת זאת, בתביעות המנהלות ב - ICC, לבית הדין והצדדים יש יתרון של החלפת מסמכים היות והם חשופים למידע נוסף המסייע להבהיר או להפריך טענות מסוימות בתוך ההליך עצמו. מכאן שה ICC- יצפה לקבל בקשות למתן פסק דין מיידי רק בשלב מאוחר יותר בתביעה, כאשר המסד הראייתי בשל. רף ההוכחה על מנת לקבל פסק דין מיידי, ולאחר שימוע בנושא, מוכתב על ידי כללי הבוררות.

משרדנו עוסק רבות בתהליכי בוררות בינלאומיים ובליווי של לקוחות בשלל סוגיות מורכבות, בינהם, חברות רב לאומיות ישראליות וזרות, גופים עסקיים, ציבוריים ופרטיים בהליכי בוררות בינלאומיים, לרבות, בנושא זה של פסק דין מיידי ללא ניהול של הליך – תחום שבפני עצמו עדיין אינו בשל לגמרי וממתין לפסיקות חדשות בנושא שייקבעו עקרונות וקווים לדמותו. 

 

Fox Rothschild LLP

Phone: 1.646.601.7636

Email: sbiser@foxrothschild.com

Website: http://www.foxrothschild.com