בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
3אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
1,946.1-61,808.2-6.292.945.82.41,6511,5011,296.6American Stock Transfer & Trust Company
4משאב ייזום ופיתוח 1,477-10.5------5502,685.5כת-מש הולדקו
5הנסון ישראל 1,167.2-0.6------5981,951.8היידלברג צמנט
6טמבור 1,0103.3------8001,262.5קוסטו ישראל חומרי בנייה
7אינרום תעשיות בנייה
החברה נסחרת בארץ
953.4-3171.81.8131.513.8292.18001,191.8-
8בומברדייר
נתוני החברה מוערכים
950-------1307,307.7Bombardier Holdings Italy
10אשטרום תעשיות 6342.6-----2404411,437.6קבוצת אשטרום
13נירלט 405-1.7------3951,025.3אינרום תעשיות בנייה
14רב בריח
נתוני החברה מוערכים
400-------850470.6דלתות (08) תעשיות
16פזקר
נתוני החברה מוערכים
345-------1003,450פז חברת נפט
17כרמית מיסטר פיקס 276.53------1152,404.3אינרום תעשיות בנייה
19מחצבות כפר גלעדי
נתוני החברה מוערכים
240-------1301,846.2-
20ולפמן תעשיות 224-15.2------230973.9א.ב.וו.ל אחזקות
22תרמוקיר תעשיות (1980)
נתוני החברה מוערכים
155-------702,214.3חורשים עסקים וניהול אגש"ח
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ