Duns 100 medical

רפואת העובר

הרופאים והרופאות שנבחרו למובילים, מוצגים בכל תת התמחות לפי סדר הא"ב.

 
רשימהשם חברהתפקיד
רשימהשם חברהתפקיד
-ד"ר גיאלצ'ינסקי יובל מנהל המרכז לרפואת העובר, מרכז רפואי רבין – בילינסון והשרון. רופא מומחה, מכון מור ומדיקה מרכזים רפואיים.
-פרופ' ינון יואב מנהל היחידה לרפואת העובר, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. רופא מומחה, אסותא מרכזים רפואיים
-פרופ' ליפיץ שלמה רופא בכיר במכון לדימות ברפואת נשים וברפואת העובר, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. רופא מומחה, אסותא מרכזים רפואיים
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה