חשמל ואנרגיה

חברות גז

דירוג חברות גז ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדמספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדמספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
1פזגז
נתוני החברה מוערכים
1,300.04762,731.1פז חברת נפט*
2אמישראגז 729.06.44001,822.5אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ60
3סופרגז
נתוני החברה מוערכים
575.03201,796.9גרנית הכרמל השקעות74
4דור אלון טכנולוגיות גז 555.7-0.2906,173.9דור-אלון אנרגיה בישראל (1988)*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה