מסחר ושירותים

חברות השמה וכח אדם

דירוג חברות ההשמה וכח אדם ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמספר עובדים מושמים 2012מכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 -שירותים
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמספר עובדים מושמים 2012מכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 -שירותים
1מנפאואר 1,012.72.143037,0002,355.1מנפאואר ישראל אחזקות (1999)27
2דנאל כח אדם
החברה נסחרת בארץ
709.26.232.84.622.5922769.2די. בי. אס. אי השקעות39
3תיגבור
החברה נסחרת בארץ
500.36.05.31.169.24487,3071,116.652
4או.אר.אס משאבי אנוש
נתוני החברה מוערכים
340.02101,619.067
5ל.מ. עולם של כח אדם 280.040.027.02503,0001,120.078
6אורטל 266.37.019814,6371,345.0נחום רחמים אחזקות (2001)81
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה