מסחר ושירותים

חברות השמה וכח אדם

דירוג חברות ההשמה וכח אדם ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמספר עובדים מושמים 2013מכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - שירותים
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמספר עובדים מושמים 2013מכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - שירותים
1מנפאואר 1,091.57.842332,0002,580.4מנפאואר ישראל אחזקות (1999)25
2דנאל כח אדם
החברה נסחרת בארץ
860.821.440.14.751.42,362364.4די. בי. אס. אי השקעות31
3תיגבור
החברה נסחרת בארץ
526.45.68.01.572.83808,1271,385.448
4או.אר.אס משאבי אנוש 350.02.92301,521.761
5אורטל 337.426.721017,0001,606.8נחום רחמים אחזקות (2001)63
6ל.מ. עולם של כח אדם 280.032.025010,0001,120.073
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה