מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםנ.מ דירוג סקטור שירותים
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםנ.מ דירוג סקטור שירותים
1תמ"מ 430.03.088.0560767.9ויאוליה שרותי איכות הסביבה בישראל59
2י.ר.א.ב. 315.08.029.0504625.0ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות*
3החברה לשרותי איכות הסביבה 224.238.981.42001,121.0מדינת ישראל86
4אמניר תעשיות מיחזור
נתוני החברה מוערכים
220.0400550.088
5מפעת 163.94.4400409.698
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה