מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - שירותים
דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - שירותים
1תמ"מ 507.07.9107.0620817.7ויאוליה שרותי איכות הסביבה בישראל48
2י.ר.א.ב. 378.04.032.0550687.3ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות*
3אמניר תעשיות מיחזור
נתוני החברה מוערכים
308.0354870.1נייר חדרה68
4מפעת 202.012.9400505.178
5החברה לשרותי איכות הסביבה 158.4-30.558.1200791.8מדינת ישראל88
6קבוצת צבי כהן אקולוגיה 145.011.540.0300483.3צבי כהן ואחיו93
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה