מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2016שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2016 - שירותים
דירוג 2016שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2016 - שירותים
1תמ"מ 545.07.5127.0620879.048
2י.ר.א.ב. 379.00.236.7577656.8ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות*
3אמניר תעשיות מיחזור
נתוני החברה מוערכים
282.0385732.5נייר חדרה73
4מפעת 204.21.1400510.484
5קבוצת צבי כהן אקולוגיה 150.03.545.0300500.0צבי כהן ואחיו91
6החברה לשרותי איכות הסביבה 149.3-5.758.0175852.9מדינת ישראל94
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה