מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
1תמ"מ 546.00.4141.0630866.7ורידיס שרותי איכות הסביבה ישראל52
2י.ר.א.ב. 379.01.142.5550689.1ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות*
3אמניר תעשיות מיחזור 278.5-1.2386721.5נייר חדרה78
4מפעת 208.62.2400521.487
5החברה לשרותי איכות הסביבה 166.011.241.51491,114.1מדינת ישראל92
6קבוצת צבי כהן אקולוגיה 165.010.050.0300550.0צבי כהן ואחיו93
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברת אם מדורגת. - *
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.