מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
1תמ"מ 616.012.8--143934659.5ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל47
2י.ר.א.ב. 389.02.6--55.7681571.2ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות*
3אמניר תעשיות מיחזור 287.03.110.03.5-354810.7נייר חדרה73
4מפעת 213.02.1---400532.5-83
5החברה לשירותי איכות הסביבה 182.59.918.710.354.81481,233.1מדינת ישראל88
6קבוצת צבי כהן אקולוגיה 182.010.3--50360505.6צבי כהן ואחיו89
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018