מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1תמ"מ 674.09.4--129.0936720.1ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל49
2י.ר.א.ב. 416.06.9--57.0777535.4ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות*
3אמניר תעשיות מיחזור 289.60.914.65.0-367789.2נייר חדרה75
4מפעת 233.09.4---400582.5-81
5קבוצת צבי כהן אקולוגיה 192.01.1--53.0370518.9צבי כהן ואחיו91
6החברה לשירותי איכות הסביבה 162.7-10.87.94.862.71431,137.9מדינת ישראל97
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.