מסחר ושירותים

שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת

דירוג החברות המובילות בתחום שירותי טיפול, פינוי ומיחזור פסולת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
1תמ"מ 699.010.1--91.0950735.8ורידיס שירותי איכות הסביבה ישראל
2י.ר.א.ב. 420.01.0--71.0780538.5ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות
3אמניר תעשיות מיחזור 262.6-9.311.64.4-346759.0נייר חדרה
4מפעת 240.03.0---400600.0-
5החברה לשירותי איכות הסביבה 197.321.319.59.982.41401,409.3מדינת ישראל
6קבוצת צבי כהן אקולוגיה
נתוני החברה מוערכים
195.0----375520.0צבי כהן ואחיו
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים