עורכי דין

קניין רוחני Patent Prosecution

חלק מהמשרדים המדורגים הינם עורכי פטנטים (שאינם עורכי דין)

Dun'stars

מובילים

וב+שות' עורכי פטנטים
זליגסון גבריאלי בן שפרוט

בולטים

גרא – קסטן - פרידמן
סורוקר אגמון נורדמן ריבה, עריכת דין ועריכת פטנטים
שלו, יוניצמן ושות'

ידועים

ארז פטנטים
GT - גרינברג טראוריג
ד"ר דן חי ושות'
דרורי-סתיו ושות'
ריכטר & שמעוני עורכי פטנטים
רכס פטנטים
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה