רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת חקירתית

דירוג 2022שםדירוג 2021
דירוג 2022שםדירוג 2021
2ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY 3
3דלויט 2
4PwC Israel 6
6ישראל BDO 7
7אלקלעי ושות' -
8סומך חייקין -
9מונרוב ושות' -
11ברזלי ושות', רו"ח 9
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה