רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת חקירתית

דירוג 2019שם
דירוג 2019שם
2Deloitte Israel
3אלקלעי מונרוב ושות'
3EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
4PwC Israel
5BDO ישראל
6בן דוד שלוי קופ BDSK
9ברזלי ושות', רו"ח
10בייקר טילי
11קנובל בלצר סוראיה ושות'
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה