רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת חקירתית

דירוג 2020שםדירוג 2019
דירוג 2020שםדירוג 2019
2Deloitte Israel 2
3אלקלעי מונרוב ושות' 3
4EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 3
5PwC Israel 4
6BDO ישראל 5
9בן דוד שלוי קופ BDSK 6
10ברזלי ושות', רו"ח 9
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה