רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ במיסוי

דירוג 2018משרד
דירוג 2018משרד
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2PwC Israel
3BDO ישראל
4Deloitte Israel
5סומך חייקין
9ברזלי ושות', רו"ח
10ברית פיקוח MBT
11בן דוד שלוי קופ BDSK
12בייקר טילי
13קנובל בלצר סוראיה ושות'
15עובדיה פיק קריכלי ושות' Crowe (Israel)
16שטרק את שטרק רו"ח
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה