רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ במיסוי

דירוג 2019שםדירוג 2018
דירוג 2019שםדירוג 2018
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 1
2PwC Israel 2
3Deloitte Israel 4
4BDO ישראל 3
5סומך חייקין 5
8ברית פיקוח MBT 10
10בן דוד שלוי קופ BDSK 11
11ברזלי ושות', רו"ח 9
12בייקר טילי 12
13קנובל בלצר סוראיה ושות' 13
15עזרא כדורי ושות', רואי חשבון -
16שטראוס לזר -
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה