רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ במיסוי

דירוג 2020שםדירוג 2019
דירוג 2020שםדירוג 2019
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 1
2PwC Israel 2
3Deloitte Israel 3
4BDO ישראל 4
5סומך חייקין 5
7ברית פיקוח MBT 8
10בן דוד שלוי קופ BDSK 10
11קנובל בלצר סוראיה ושות' 13
12ברזלי ושות', רו"ח 11
13בייקר טילי 12
14יראל + שותפים -
16שטראוס לזר 16
17עזרא כדורי ושות', רואי חשבון 15
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה