רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ כלכלי

דירוג 2020שםדירוג 2019
דירוג 2020שםדירוג 2019
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 1
2Deloitte Israel 2
3BDO ישראל 3
4PwC Israel 4
6סומך חייקין 6
7בן דוד שלוי קופ BDSK 7
10ברית פיקוח MBT 10
11בייקר טילי 13
12הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח 12
13וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' -
14אלקלעי מונרוב ושות' -
16קנובל בלצר סוראיה ושות' 14
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה