רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ כלכלי

דירוג 2019שם
דירוג 2019שם
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2Deloitte Israel
3BDO ישראל
4PwC Israel
6סומך חייקין
7בן דוד שלוי קופ BDSK
10ברית פיקוח MBT
11כספי דואק קורן ושות'
12הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח
13בייקר טילי
14קנובל בלצר סוראיה ושות'
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה