רואי חשבון

משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות

דירוג 2019שם חברהמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2018דירוג 2018
דירוג 2019שם חברהמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2018דירוג 2018
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 2011
2Deloitte Israel 1072
3PwC Israel 913
4סומך חייקין 824
5BDO ישראל 775
8שטראוס לזר 118
9בייקר טילי 79
9ברזלי ושות', רו"ח 7-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.