רואי חשבון

משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות

דירוג 2016שם המשרדסה"כ חברות מבוקרות בשנת 2015*ת"אדואליותנאסד"קAIMדירוג 2015
דירוג 2016שם המשרדסה"כ חברות מבוקרות בשנת 2015*ת"אדואליותנאסד"קAIMדירוג 2015
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 210147203851
2Deloitte Israel 1169631612
3סומך חייקין 95815813
4PwC Israel 725091124
5BDO זיו האפט 52471315
9שטראוס לזר 101010
10בייקר טילי 889
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
*חברות הנסחרות בת"א, נאסד"ק ו- AIM