רואי חשבון

משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות

דירוג 2017שם החברהמספר חברות מבוקרות^דירוג 2016
דירוג 2017שם החברהמספר חברות מבוקרות^דירוג 2016
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 2191
2Deloitte Israel 1102
3סומך חייקין 933
4PwC Israel 824
5BDO זיו האפט 605
9שטראוס לזר 99
10בייקר טילי 810
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
^ חברות בישראל ובעולם