רואי חשבון

משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות

דירוג 2018שם המשרד מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2017*דירוג 2017
דירוג 2018שם המשרד מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2017*דירוג 2017
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 2151
2Deloitte Israel 1092
3PwC Israel 904
4סומך חייקין 893
5BDO ישראל 755
8שטראוס לזר 119
9בייקר טילי 910
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.