רואי חשבון

משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות

דירוג 2019שם חברהמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2018*דירוג 2018
דירוג 2019שם חברהמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2018*דירוג 2018
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 2011
2Deloitte Israel 1072
3PwC Israel 913
4סומך חייקין 824
5BDO ישראל 775
8שטראוס לזר 118
9בייקר טילי 79
9ברזלי ושות', רו"ח 7-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה