רואי חשבון

משרדי רואי חשבון לפי מספר חברות ציבוריות מבוקרות

דירוג 2020שם חברהמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2019*דירוג 2019
דירוג 2020שם חברהמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2019*דירוג 2019
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 2151
2Deloitte Israel 1122
3PwC Israel 983
4BDO ישראל 865
5סומך חייקין 824
9שטראוס לזר 88
10בייקר טילי 79
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות בישראל ובעולם
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.