שירותים פיננסיים

חברות אשראי חוץ בנקאי

דירוג 2023שם חברהסה"כ תיק אשראי (במיל' ₪)הכנסות (במיל' ₪)הון עצמי (במיל' ₪)סה"כ נכסים (במיל' ₪)מספר מועסקים
דירוג 2023שם חברהסה"כ תיק אשראי (במיל' ₪)הכנסות (במיל' ₪)הון עצמי (במיל' ₪)סה"כ נכסים (במיל' ₪)מספר מועסקים
1מימון ישיר
החברה נסחרת בארץ
6,317.31,192.71,182.16,742.2775
2קבוצת אחים נאוי
החברה נסחרת בארץ
3,327.7251.8685.53,427.1-
3מניף - שירותים פיננסיים
החברה נסחרת בארץ
2,158.0183.2351.22,012.85
4אמפא קפיטל
נתוני החברה מוערכים
2,000.0---55
5אס.אר. אקורד
החברה נסחרת בארץ
1,436.1178.6331.81,525.146
6פנינסולה
החברה נסחרת בארץ
1,410.9141.0505.51,524.356
7מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר
החברה נסחרת בארץ
1,089.3180.5239.01,171.963
8גמלא הראל - נדל"ן למגורים
החברה נסחרת בארץ
1,070.976.9264.61,068.13
9מכלול מימון
החברה נסחרת בארץ
1,041.798.5199.01,105.833
10א.נ. שוהם ביזנס
החברה נסחרת בארץ
798.395.4149.9806.112
11ברקת קפיטל
החברה נסחרת בארץ
782.465.594.5656.116
12מיכמן
החברה נסחרת בארץ
756.2108.3108.4782.926
13אופל בלאנס
החברה נסחרת בארץ
494.990.1195.6505.960
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.