תעשיה

מערכות סינון, השקיה וטיפול במים

דירוג חברות בתחום מערכות סינון, השקיה וטיפול במים ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
1 3,195.015.526
2איי.די.אי טכנולוגיות 673.8-32.3343.8-52.551.0946.54511,493.9כימיקלים לישראל +דלק תשתיות*
3ארד
החברה נסחרת בארץ
635.75.9513.17.280.764.610.2357.7816779.1115
4נען דן ג'יין 486.65.6438.47.690.1500973.2ג'יין מערכות השקיה138
5שח"מ 473.6-0.1155.64671,014.1מקורות חברת המים הלאומית141
6עמיעד מערכות מים
החברה נסחרת בחו"ל
461.78.9428.911.792.919.74.3217.3146
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה