תעשיה

מערכות סינון, השקיה וטיפול במים

דירוג חברות בתחום מערכות סינון, השקיה וטיפול במים ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
1 3,283.72.84,300763.728
2איי.די.אי טכנולוגיות 666.4-1.1356.053.43.5867.04501,481.0כימיקלים לישראל +דלק תשתיות*
3ארד
החברה נסחרת בארץ
618.4-2.7495.480.1-3.565.710.6376.1858720.8118
4נען דן ג'יין 545.312.1493.890.612.6601907.3ג'יין מערכות השקיה125
5שח"מ 485.22.5174.44761,019.3מקורות חברת המים הלאומית136
6עמיעד מערכות מים
החברה נסחרת בחו"ל
405.5-12.29.32.3210.0157
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה