תעשיה

מערכות סינון, השקיה וטיפול במים

דירוג חברות בתחום מערכות סינון, השקיה וטיפול במים ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
1נטפים
נתוני החברה מוערכים
3,700-------5,000740מקסיקום
2ארד
החברה נסחרת בארץ
941.228.3796.43484.673.17.8409.91,066882.9-
3שח"מ מקורות ביצוע 624.123.8-----168.74891,276.3מקורות חברת המים הלאומית
4איי.די.אי הולדינגס 442.7-20.1285.676.264.5--601.53991,109.5-
5עמיעד מערכות מים
החברה נסחרת בחו"ל
4120.6378.31.991.8-3.2-0.8189.6---
6מצרפלס אגש"ח 270.6-7.1132.4-4.848.9--132.5400676.4מצרפלס - אגודה שיתופית חקלאית
7דורות מגופי פיקוד ובקרה 192.90.6173.62.490--30.6319604.6Dorot Valves Holding
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ