תעשיה

תשומות לחקלאות

דירוג חברות בתחום תשומות לחקלאות ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
1אמבר 2,394.76.2629.02908,257.729
2מילובר 1,150.218.67814,746.266
3הזרע ג'נטיקס 615.44.6528.33.385.8471.3718857.2וילמורין107
4קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 479.44.91353,550.9ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול127
5צמח תערובות 471.04.3647,358.8130
6חישתיל
נתוני החברה מוערכים
400.0450888.9147
7זרעים גדרה 254.54.2197.03.177.4149.32401,060.4סנג'נטה209
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה