תעשיה

תשומות לחקלאות

דירוג חברות בתחום תשומות לחקלאות ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
1אדמה פתרונות לחקלאות
החברה נסחרת בארץ
11,107.81.610,713.71.896.5459.54.14,873.84,5642,433.88
2אמבר 2,256.9-5.8685.03107,280.431
3מילובר 1,158.00.755.38014,475.063
4הזרע ג'נטיקס 650.05.6559.96.086.1498.1717906.5וילמורין106
5קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 593.023.7896,663.0ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול110
6צמח תערובות 468.4-0.5125
7חישתיל
נתוני החברה מוערכים
405.0450900.0140
8דשן גת 245.01.2155.02.763.338.0852,882.4פדרמן ובניו (אחזקות)217
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה