תעשיה

תשומות לחקלאות

דירוג חברות בתחום תשומות לחקלאות ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
1אדמה פתרונות לחקלאות
החברה נסחרת בארץ
11,525.53.811,155.94.196.8523.84.56,214.94,7912,405.79
2אמבר 2,145.1-5.0723.23146,831.434
3מילובר 1,236.46.856.710012,363.864
4הזרע סידס 686.75.6598.16.887.1515.1775886.0וילמורין101
5קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 663.111.8907,367.3ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול105
6צמח תערובות 441.1-5.8144
7חישתיל
נתוני החברה מוערכים
395.0450877.8163
8זרעים גדרה 225.0-3.7180.0-1.180.0145.02001,125.0סנג'נטה234
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה