תעשיה

תשומות לחקלאות

דירוג חברות בתחום תשומות לחקלאות ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
1אדמה פתרונות לחקלאות
החברה נסחרת בארץ
11,909.03.311,542.33.596.9428.03.66,113.04,8642,448.410
2אמבר 2,039.1-4.9694.23306,179.237
3מילובר 1,271.42.877.310012,714.4מילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ64
4הזרע סידס 709.83.4621.43.987.6533.3792896.2וילמורין110
5קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 675.24.4947,183.0ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול114
6צמח תערובות 399.2-9.5156
7חישתיל
נתוני החברה מוערכים
390.0450866.7161
8דשן גת 260.017.9195.030.075.048.0902,888.9פדרמן ובניו (אחזקות)216
9זרעים גדרה 200.0-8.9160.0-6.480.0160.01801,111.1סנג'נטה243
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה