תעשיה

תשומות לחקלאות

דירוג חברות בתחום תשומות לחקלאות ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / לעובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / לעובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
1אדמה פתרונות לחקלאות
החברה נסחרת בארץ
11,293.9-4.210,945.6-4.196.9848.17.56,430.25,0572,233.3-5
2אמבר 2,200.05.4-----785.03705,945.9-19
3מילובר 1,327.30.7-----105.812011,061.0-35
4הזרע סידס 730.1-2.0651.1-1.589.2--572.8824886.0וילמורין61
5קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 691.26.1------907,680.2ג.ר. ארצי יעוץ וניהול 65
6חישתיל
נתוני החברה מוערכים
380.0-------435873.6-103
7צמח תערובות 367.4-6.7-----148.0---106
8דשן גת
נתוני החברה מוערכים
255.0-------853,000.0פדרמן ובניו (אחזקות)143
9זרעים גדרה
נתוני החברה מוערכים
195.0-------1301,500.0-160
10אפימילק
נתוני החברה מוערכים
155.0-------180861.1-176
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018