תעשיה

תשומות לחקלאות

דירוג חברות בתחום תשומות לחקלאות ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אם
1אדמה פתרונות לחקלאות
החברה נסחרת בארץ
12710.312.512325.612.697135710.78493.952142437.7אדמה
2אמבר 22080.4-----7413306690.9-
3מילובר 1519.914.5-----106.512012666.2-
4קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) 874.326.5------998831ג.ר. ארצי יעוץ וניהול
5הזרע סידס 728.5-0.2653.50.489.7--589816892.8וילמורין
6צמח תערובות 421.814.8-----155.6---
7חישתיל
נתוני החברה מוערכים
390-------400975-
8דשן גת
נתוני החברה מוערכים
250-------852941.2פדרמן ובניו (אחזקות)
9אפימילק
נתוני החברה מוערכים
180-------1501200-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה