Duns 100 medical

גלאוקומה

הרופאים והרופאות שנבחרו למובילים, מוצגים בכל תת התמחות לפי סדר הא"ב.

 
רשימהשםשם מרפאה
רשימהשםשם מרפאה
-פרופ' בלומנטל איתן מנהל מחלקת עיניים, הקריה הרפואית רמב"ם
-ד"ר בלקין אבנר מנהל שירות הגלאוקומה, מרכז רפואי מאיר. רופא מומחה, שרפ פלוס ומרכז עין טל
-ד"ר גלובינסקי יוסף רופא בכיר במרפאת גלאוקומה, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. רופא מומחה, מדיקה מרכזים רפואיים
-ד"ר גפן נועה מנהלת שירות הגלאוקומה, מרכז רפואי רבין – בילינסון והשרון. רופאה מומחית, מרכז עין טל
-פרופ' ויסבורד מיכאל מומחה ברפואת עיניים, מנהל המרכז לחקר הגלאוקומה, מערך עיניים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סורסקי - איכילוב. רופא מומחה, מרכז עין טל
-ד"ר כלב לנדוי מאיה מנתחת בכירה לקטרקט וגלאוקומה, אחראית שירות הגלאוקומה, המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון. רופאה ומנתחת בכירה, עתידים מדיקל סנטר ומרכז עין טל
-פרופ' סקעת אלון מנהל המרכז לגלאוקומה, המרכז הרפואי “שיבא” תל השומר. מומחה ומנתח קטרקט וגלאוקומה, מרכז עין טל
-פרופ' קורץ שמעון מומחה ברפואת עיניים, מנהל מערך אמבולטורי עיניים ומנהל מרכז הגלאוקומה, מערך עיניים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי - איכילוב
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה