Duns 100 medical

קרנית ולחמית

הרופאים והרופאות שנבחרו למובילים, מוצגים בכל תת התמחות לפי סדר הא"ב.

 
רשימהשםתפקיד
רשימהשםתפקיד
*פרופ' בכר אירית מנהלת מערך העיניים, מרכז רפואי רבין – בילינסון והשרון. מנהלת רפואית, אסותא אופטיק. רופאה מומחית, מדיקה מרכזים רפואיים
*פרופ' ברקת אירית אחראית על תחום הקרנית ותחום מחלות זיהומיות ותרופות אנטיביוטיות, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. מנתחת בכירה, רשת המרכזים הרפואיים 'עיניים', עתידים מדיקל סנטר
*פרופ' ורסנו דוד מומחה ברפואת עיניים, מומחה במחלות קרנית ועין חיצונית, מנהל היחידה לקרנית, מערך עיניים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי - איכילוב. מנתח בכיר קטרקט וקרנית, מרכז עין טל
*ד"ר לבני איתן מנהל יחידת הקרנית, מערך העיניים, מרכז רפואי רבין – בילינסון והשרון. רופא בכיר, אסותא אופטיק, מדיקה מרכזים רפואיים
*פרופ' מימוני מייקל מנהל יחידת קרנית, מחלקת עיניים, הקריה הרפואית רמב"ם. רופא מנתח, קייר לייזר, מרכז רפואי מעיין, המרכז לעין יבשה הרצליה
*פרופ' מרקוביץ' אריה מנהל יחידת קרנית, המרכז הרפואי קפלן. מנתח בכיר, מרכז עין טל, עתידים מדיקל סנטר
*פרופ' נחום יואב סגן מנהלת מערך עיניים, מרכז רפואי רבין – בילינסון והשרון. רופא מנתח, אסותא אופטיק
*פרופ' צדוק דויד מנהל מחלקת עיניים, המרכז הרפואי שערי צדק
*פרופ' קנייזר בוריס מנהל יחידת קרנית, סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי. מנתח בכיר, המרכז הרפואי 'שבע עיניים'
*ד"ר שגב פני מנהלת יחידת קרנית ועדשה, אסותא אשדוד. רופאה מומחית, עתידים מדיקל סנטר
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה