שוב ושות' משרד עורכי דין

מקרקעין, תכנון ובניה, עסקאות מורכבות, התחדשות עירונית

אייקון פרופיל

פרופיל חברה

שנת הקמה: 1957
תחום: מקרקעין, תכנון ובניה, עסקאות מורכבות, התחדשות עירונית
כתובת: רח' ויצמן 2, מגדל אמות, תל אביב 6423902
טלפון: 03-6942000
פקס: 03-6942001
דוא"ל: [email protected]
אתר החברה: http://www.shoob.co.il
Facebook: לחץ לצפייה
אייקון הנהלה

מנהלים

 • משה שוב, ז"ל

  עו”ד משה שוב, ז"ל

  שותף מייסד

  שוב ושות' משרד עורכי דין

 • שמואל שוב

  עו”ד שמואל שוב

  שותף מנהל

  שוב ושות' משרד עורכי דין

  עוד על שמואל שוב

  שמואל שוב
אייקון אודות

אודות שוב ושות' משרד עורכי דין

משרד שוב ושות’ הנו אחד מהמשרדים הגדולים והמובילים בארץ בתחומי המקרקעין, התכנון והבנייה. מאז היווסדו בשנת 1957, מספק המשרד ללקוחותיו סל שירותים משפטי מלא בכל מגוון היבטי מגזר המקרקעין, לרבות: ייצוג בעסקאות נדל”ן מורכבות וסבוכות; פיתוח נדל”ן; שינויי ייעוד הקרקע; מיסוי עירוני, מיסוי מקרקעין והיטלי השבחה; הפקעות; התדיינות משפטית בנושאי מקרקעין; תביעות על-פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה (פגיעות תכנוניות) ועוד.

למשרד שוב ושות’ מוניטין מעולה, ובין לקוחותיו ניתן למצוא רבות מהחברות ומפתחי הנדל”ן העצמאיים המובילים בישראל וכן חברות ניהול.

המשרד כולל 18 עורכי דין, 4 מתמחים ומחלקה המתמחה ברישום פרצלציות (הליכי איחוד וחלוקה) ובתים משותפים. המשרד הינו ייחודי בעומק המומחיות שלו בדיני מקרקעין בשלל צורותיהם השונות.

המשרד מעניק ללקוחותיו שירות וייצוג מלאים בכל שלבי העסקה, החל בבדיקת נאותות וייעוץ על היבטים אחרים של רכישת הקרקע, ההוצאה לפועל של העסקה, משא ומתן וניסוח של ההסכמים הרלוונטיים (לרבות יוזמות משותפות והסכמי מימון), דרך תהליך אישור התוכנית להשבחת הנכס, ביצוע אופטימיזציה לשימוש בנכס, וכלה בטיפול בעניינים מול הרשויות השונות, לרבות רשויות המס.

המשרד מייצג לקוחות בעסקאות קומבינציה ו/או סוגים אחרים של עסקאות נדל”ן לרבות הסכמים על פי תמ"א 38, ומסייע בליווי ברשויות בשינוי ייעוד של קרקעות.

המשרד מלווה לקוחות בעסקאות מול קבלנים, מנהל משא ומתן ועורך חוזים מול דיירים, מטפל בכל העניינים הכרוכים בדיור מוגן ועוד.

המשרד מתמחה בליווי וסיוע לקידום אישור תכניות בניין עיר פשוטות ומורכבות וכן בטיפול באיגודי מקרקעין וחלוקת המקרקעין לבעלי הזכויות בהם לאחר הפשרת המקרקעין לבנייה, ובהליכים מורכבים הדורשים עבודה עם רשויות המס ורשויות התכנון העירוניות, והבנה של השווי האמיתי של המקרקעין.

לקוחות המשרד

בין לקוחות משרד שוב ושות’ נמנים חברות נדל”ן ובנייה ציבוריות ופרטיות וכן חברות אחרות, גופים מוסדיים, בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, לקוחות מהמגזר החרדי ולקוחות פרטיים רבים.

טיפול בסוגיות מקרקעין סבוכות

לאורך השנים טיפל המשרד בליווי תכנוני של מתחמי קרקע גדולים, כגון:

• שטחי מקרקעין נרחבים ומרובי בעלים במערב ראשון לציון, בת-ים, עבר הירקון, פי גלילות, מתחם סומייל (שקם תל אביב), חוף התכלת הרצליה, נתניה, הגוש הגדול, מתחם האלף, ח/500 ועוד.

• ניהול תביעות פיצויים כנגד רשויות התכנון והבנייה בשל פגיעה הנובעת מאישורה של תוכנית בנין עיר (סעיף 197) או פיצוי הפקעות.

• טיפול בהפחתות היטלי השבחה

• עררים בנושא תכנון ובניה, עתירות מנהליות

• ליווי וטיפול בעריכת הסכמים שונים מורכבים

• הליכי פירוק שיתוף מורכבים

ייצוג בכל הערכאות

משרד שוב ושות’ מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות הרלוונטיות בתחום, לרבות: ועדות מקומיות, ועדות ערר בנושא תכנון ובנייה, ועדות מחוזיות לתכנון ובנייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכל יתר מוסדות התכנון.
המשרד מייצג לקוחות בבתי המשפט האזרחיים והמנהליים, כולל בית המשפט העליון.

תקדימים משפטיים

במהלך השנים הצליח משרד שוב ושות’ להגיע לפסיקות תקדימיות רבות בתחום המקרקעין, שביניהן, בין היתר:

• פסק הדין בעניין חממי נגד הוועדה המקומית ראשון לציון, שבה קבע בית המשפט העליון לראשונה כי במסגרת תביעת פיצויים בגין אישור תוכנית בניין ערים הפוגעת בבעל הקרקע - אין להפחית 40% מסכום הפיצוי, כפי שהיה נהוג עד מועד הפסיקה. פסק דין זה חולל מהפכה של ממש בתחום הפיצויים בגין אישור תוכניות פוגעות. פסק הדין אושר מחדש במסגרת דיון נוסף בפני 5 שופטים בבית המשפט העליון.

• החברה להפצת פרי הארץ נגד המועצה המקומית כפר סבא - תביעת פיצויים, שבה הוגדרה לראשונה מה מהווה פגיעה “סבירה” שמעבר לה על הרשויות לפצות את בעלי המקרקעין.

• הורוביץ נגד ועדה מקומית רעננה - המשרד ייצג את הורוביץ בפסק הדין שנדון בבית המשפט העליון, בפסק דין שכיום מהווה את הפסיקה המנחה שמגדירה את “סבירות” הפגיעה שאינה דורשת פיצוי.

• הר נגד הוועדה המקומית נתניה - פסק דין שניתן על-ידי בית המשפט העליון ובו נקבע פיצוי בגין הקפאת מקרקעין למשך שנים על-ידי תוכניות פיתוח שונות, ולראשונה נקבע היקף הפיצוי תוך הסתכלות על תוכניות שונות וראייתן כתוכנית אחת לצורך חישוב הנזקים.

• בנק מסד נגד מדינת ישראל - שבו קבע לראשונה בית המשפט העליון כי הבעלים שאדמתו הופקעה זכאי לקבל פיצוי בגין אובדן דמי חכירה עד למועד שבו מדינת ישראל מעניקה את הפיצוי.

בנייני ישקו נגד מדינת ישראל - בו פסק בית המשפט העליון כי מינהל מקרקעי ישראל אינו זכאי לתשלום דמי היתר בעת העברת זכויות בנייה בין מגרשים שונים.

• משה שוב נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק – החלטה שניתנה על ידי ועדת הערר המחוזית במסגרתה בוטלו תנאים לפי ס' 77 ו-78 שפרסמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק המתנים הוצאת היתרי בניה לתמ"א 38 בהקצאת שטח ציבורי בקומת הקרקע של המגרשים.

• יצחק בן ארצי ו-82 אח' נגד מדינת ישראל – הליך במסגרתו הופסקה אחזקת המדינה במקרקעי העותרים מכח צווים שהוצאו בהתאם לתקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945.

• הקדש קרן עזרה ע"ש יעקב הייטנר נגד שר האוצר ואח' – במסגרתו קבע בית המשפט העליון כי יש לשום פיצויי הפקעה בגין "דמי חכירה אבודים" על פי דמי שכירות רעיוניים הנגזרים משוויה המשתנה של הקרקע ועוד.

• שלום ירושלים דיבון ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה- במסגרתו קבע בית המשפט העליון בדיון נוסף כי בעל זכויות בקרקע שבנה דירה והוא או קרובו מתגוררים בה לפחות 4 שנים לאחר סיום הבניה יהא זכאי לפטור מתשלום היטל השבחה, זאת ללא קשר למספר הבעלים באותה הקרקע שיבקשו לנצל זכות זו.

• ירון ישעיהו בע"מ נ. עירית פתח-תקוה- במסגרתו קבע בית המשפט המחוזי כי לבעל הקרקעין שהופקעו קנויה על פי הוראת סעיף 195(2) לחוק זכות קדימה לרכשם חזרה מקום בו שונה ייעודם, כפוף לקיומם של שני תנאים: הראשון, שינוי הייעוד נעשה על פי חוק התכנון והבניה, והשני הוא שהרשות גילתה דעתה למכרם, להשכירם או להעבירם לצד ג'. בית המשפט חייב, במקרה זה, להשיב בתמורה את המקרקעין לידי העותרת.

• ועדה מקומית לתו"ב בתל-אביב נ. נוף ים כחול לבן בע"מ – בית המשפט העליון קבע, כי שימוש חורג מהיתר לא מהווה אירוע מס עצמאי בגינו יש לחייב היטל השבחה, אלא אירוע מימוש זכויות בלבד, כך שככל שהיה לפני כן מימוש בדרך של מכר, במסגרתו שולם חוב היטל ההשבחה, לא ניתן יהיה לחייב פעם נוספת בהיטל השבחה בנינו.

• ת.א 36720-10-12 סביוני יבנה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יבנה ואח'-תביעת החברה נסובה על דרישה לפיצוי בשל הפסדים כספיים שנגרמו לה עקב עיכוב הליכי תכנון בנוגע לקרקע שרכשה החברה במכרז רשות מקרקעי ישראל. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע בפסק דינו כי על הרשויות לפצות את חברת סביוני יבנה בכ-13 מיליון ש"ח. בית המשפט אמד את נזקיה של חברת סביוני יבנה בהפסד תשואה שנתית של הקרקע (6% מערך הקרקע המשתנה מדי שנה בשנה). עוד קבע בית המשפט כי עליית ערך המקרקעין במהלך תקופה זו הינה עובדה שאינה משפיעה על הפיצוי לו זכאית חברת סביוני יבנה.

אייקון פרסומים

פרסומים

אייקון מאמרים

מאמרים מאת שוב ושות' משרד עורכי דין

 • המלכודות בכתבי השיפוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

  המלכודות בכתבי השיפוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

  מי אחראי על פיצוי בעל קרקע שנפגע עקב תוכנית בנין עיר?

  המלכודות בכתבי השיפוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 • הדרך הקצרה לדירה משלך

  הדרך הקצרה לדירה משלך

  בעלי קרקעות יכולים לקצר את הדרך למימוש השקעתם באמצעות התאגדות עם בעלי מקרקעין הסמוכים וקידום פרויקטים כקבוצה

  הדרך הקצרה לדירה משלך

בנוסף אולי יעניין אותך

 • גלובל רוטו שקע – ממשבר עמוק להצלחה מפוארת

  גלובל רוטו שקע – ממשבר עמוק להצלחה מפוארת

 • רישום זכויות פטנט על נוגדנים בארה"ב ובאיחוד האירופי

  לטיפולים ביולוגיים מבוססי נוגדנים תפקיד מרכזי ברפואה, ושמירה על הקניין הרוחני היא קריטית על מנת לאפשר לחברה המפתחת להפיק את היתרונות הכספיים מטיפולים אלה.

  רישום זכויות פטנט על נוגדנים בארה"ב ובאיחוד האירופי

 • פורום בכירי ענף המשפט בתחום ההייטק 2022

  ביום ד' ה-9.3.22 נערך במלון רויאל ביץ' תל אביב פורום Duns 100 השנתי של בכירי ענף המשפט בישראל בתחום ההייטק בהשתתפות בכירי דן אנד ברדסטריט בישראל, עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה ובהנחיית גדעון אוקו.

  פורום בכירי ענף המשפט בתחום ההייטק 2022

 • תמחור מופרז – האומנם?

  תמחור מופרז – האומנם?