שלום שטרית, שתית בע"מ
שלום שטרית

שלום שטרית

מנכ”ל ובעלים

שתית בע"מ
ייזום שיווק ובניה למגורים, בניה ציבורית ומסחרית, פיתוח, תשתיות ומלונאות
דוא"ל: [email protected]
תפקיד: מנכ”ל ובעלים
השכלה: מהנדס בנין ובוגר שמאות מקרקעין

מהו המהלך המשמעותי שהובלת לאחרונה?
בניית חברה בעשור האחרון שהחלה מחזור של שני מיליון שח לשנה עד השנה האחרונה שהיא מעל ל200 מיליון שח לשנה והקמת מעל ל300 פרויקטים מיוחדים בכל הארץ. 

מהן החוזקות המשמעותיות של החברה בעינייך ?
ההון האנושי של החברה מאפשר להתמודד עם כל משימה שתעמוד בפניה.

מהם המהלכים המרכזיים שנעשו לאחרונה ויובילו להתחזקות החברה בשנים הקרובות?
חיזוק ושימור ההון האנושי ובעיקר הוספת פלחי שוק נוספים לפעילות החברה.

מהם האתגרים המרכזיים של החברה בשנים הקרובות?
ראשית לעמוד במשימות וביעדים הידועים לה ולהיות גמישה לתנודות בשוק ובענף הבניה.

מהן המלצותיך למנהל צעיר?
לשאוף יותר לחלום יותר ולהתמיד יותר.

מה חשוב לזכור גם בזמנים קשים?
להשאר עם הרגליים על הקרקע ולהסתכל בגובה העיינים.