1. רבות אנו שומעים על סכסוכי ירושה בהם טוענים כנגד כשירותה של צוואה בטענות שונות, כגון שהמנוח לא היה כשיר לצוות או היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד מנדהוא או כי היורשים היו מעורבים בעריכת הצוואה ועוד.  

2. הניסיון לבטל הוראת מינוי מוטבים שנתנה במסגרת ביטוח חיים/קופות גמל/קופת קצבה הוא נפוץ פחות הגם שלעיתים מדובר בסכומים גבוהים מאוד, אשר עוברים לאחר מות למוטבים שמונו על ידי המנוח ומהווים "מעין יורשים".

3. ככלל, מוצרים פיננסים אלו (ביטוח חיים/קופות גמל/קופת קצבה) אינם נחשבים לחלק מירושתו של אדם, אלא אם כן נתנה הוראה מפורשת אחרת בצוואה. עם זאת, מדובר למעשה בסכומי כסף שמחולקים אחרי פטירתו של אדם ועל פי הרצון אותו הביע בהוראת מינוי המוטבים ובמובן זה הם מהווים "מעין ירושה".  חוק הירושה אכן קובע כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

כלומר, אדם יכול לצוות מה יעשה בקופות גמל/ ביטוח חיים/קופת קצבה שברשותו במסגרת צוואתו. עם זאת הוא יכול להתעלם מנכסים אלו בצוואתו ולמנות  מוטבים ש"ירשו" את אותם מוצרים פיננסים. בהעדר הוראת מינוי מוטבים הגוף הפיננסי שמחזיק בכספיו יפעל על פי צו ירושה או צו קיום צוואה שינתן.  במידה ומונו  מוטבים, המוטבים יזכו בכספים אלו ללא כל קשר לצו ירושה או צו קיום צוואה שינתן.

4. כיצד ממנים מוטבים

כל גוף והנחיותיו. ככלל התקנון של הקופה או החוזה עם חברת הביטוח מורים באלו דרכים יש למנות מוטבים. בדרך כלל נדרש מילוי של טפסים, על ידי בעל הזכויות. כן קיימת דרישה למסור את הטפסים אצל הגוף הפיננסי אם  בדואר רשום או מסירה אישית וכו'.  קיימת לעיתים דרישה או אפשרות לחתום  בפני עורך דין/ סוכן ביטוח/פקיד בנק.  

5. כיצד מבטלים מינוי מוטב

הודעה על ביטול מינוי מוטב עליה חתום בעל הזכויות חייבת להישלח לגוף הפיננסי אם באמצעות טפסים מתאימים או באמצעות  משלוח צוואה המשנה את ההוראה שנתנה. חשוב לציין שאין די בעריכת צוואה ובשינוי ההוראה של המוטב בצוואה אלא יש להודיע על הצוואה עצמה לגוף הפיננסי.  

6. מתי קמה החובה לשלם

החובה לשלם את הכספים למוטב קמה לזכות המוטב מיד לאחר הפטירה וזאת להבדיל מצוואה או ירושה אשר דורשות  פרסום בציבור והליך משפטי. במובן זה העברת כספים בדרך זו לאחר מות, מקלה על המוטבים אשר יכולים לממש בקלות יחסית את זכייתם. צוואה לא תמיד מתגלה מיד ולעיתים לוקח זמן ניכר עד למימושה.

7. משלוח ההודעה על מינוי מוטבים מתי

על פי פסיקת בית המשפט העליון  ההודעה לגוף הפיננסי צריכה להינתן לפני מות המצווה. 

8. ביטול הוראת מינוי מוטבים מכוח דיני החוזים

קיימת מחלוקת משפטית בפסיקה האם ניתן לתקוף הוראת מינוי מוטבים על פי הקריטריונים הקבועים בחוק הירושה.  כך או כך, יש דמיון מהותי בין עילות התקיפה מכוח חוק הירושה ו/או מכוח חוק החוזים.

בתיק שטופל במשרדינו ובו ניתן פסק דין בשנת 2016 בוטלה הוראת מינוי מוטבים אשר עליה חתם אב ובמסגרתה מינה את אחד משלושת ילדיו כמוטב יחיד בקופת גמל וזאת כאשר הוכח לבית המשפט כי המנוח היה נעדר גמירות דעת בעת שחתם על ההוראה.  העדר גמירות דעת בדיני חוזים דומה למעשה לטענה של העדר כשירות בדיני צוואות. אציין כי הוגש ערעור על פסק הדין שהורה על ביטול מינוי הוראת המוטבים ובית המשפט המחוזי דחה ערעור זה ממש בימים אלו.

9. היתרון הוא גם החיסרון

שימוש במוצר פיננסי כזה כדי להעביר כספים לאחר מות יכול לחסוך מריבה בין יורשים שכן רק המוטב בקופה/ביטוח יקבל הודעה על כך שהוא זכה בכספים אלו ולא מן הנמנע שקרוביו או יורשיו האחרים של המנוח כלל לא ידעו על קיומו של מוצר פיננסי זה.

מאידך ובמקרים של שימוש לרעה, עצם הסודיות על קיומו של המוצר יהיה בעוכריהם  של קרובי המנוח שכן בהעדר כל ידיעה על קיומו של מוצר כזה לא יוכלו כלל לתקוף את אותה הוראת מינוי מוטבים אשר לא הובאה לידיעתם. כך בתיק שהוזכר לעיל, דבר קיומה של קופת הגמל נודע ליורשים באקראי במסגרת הליך משפטי על תקיפת הצוואה כאשר הגיעו לידי היורשים העתקים מדפי חשבון של המנוח מהם למדו על קיומה של קופת הגמל.

לסיכום

סוף מעשה במחשבה תחילה. מומלץ לתכנן את חלוקת נכסיכם לאחר מות. ככל שתתכננו טוב יותר, גדל הסיכוי שתחסכו ליקיריכם  עימותים והליכים משפטיים מיותרים.

הכותבת היא בעלת משרד עורכי דין העוסק בתחום דיני הירושה