DUN’S 100 מובילה את תחום דירוגי הענפים הבולטים במשק הישראלי למעלה מ-40 שנים ולראשונה נרגשת להציג דירוג חדש בענף חדש, ענף הרפואה בישראל.

אין שנה מדויקת מזו להוקיר תודה לרופאים והרופאות בישראל על מאמציהם הכבירים בשנה החולפת ואין דרך מקצועיות יותר לבצע זאת מאשר בדירוג חגיגי ואובייקטיבי של Dun’s 100.

בימים אלו הדירוג קורם עור וגידים, מאות רופאים כבר הגישו את מועמדותם לדירוג.

המשיכו לעקוב ובקרוב יהיה גם בידיכם דירוג מהימן, מקצועי ואובייקטיבי שיסייע לכם בבחירת הרופא המטפל.