כיום, בני זוג יהודים, שהחליטו להינשא בחו"ל בנישואין אזרחיים, כפופים לשיפוט בית הדין הרבני בכל ענייני הגירושין. זאת, על אף שבחרו שלא להינשא דרך הממסד הדתי בארץ.

הצעת החוק מבקשת לשנות מצב דברים זה ולאפשר לאותם זוגות, אשר נישאו בחו"ל להתיר את נישואיהם בבית המשפט לענייני משפחה - הערכאה האזרחית. חשוב לדעת, כי הסמכות להתיר את נישואיהם של בני אותו המין אשר נישאו בחו"ל בנישואין אזרחיים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, שכן בית הדין הרבני קבע, כי אין הדבר נמצא בסמכותו. אם כן, קיימת אפליה ברורה בין זוגות בני אותו המין לבין זוגות הטרוסקסואלים בכל הנוגע לעניין התרת הנישואין.

ח"כ גלאון וח"כ מיכאלי סבורות, כי יש לשים דגש על נושא זכויות האדם בכל הנוגע לחופש הדת והמצפון וכן, כי אין טעם בכפיית סמכות בית הדין הרבני לדון בגירושי בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל. עוד הוצע במסגרת הצעת החוק, כי לבית הדין הרבני תהא נתונה הסמכות הייחודית לדון בענייני הנישואין והגירושין אך ורק כאשר הנישואין נערכו עפ"י הדין הדתי.

כידוע, במדינת ישראל טרם הוכרו נישואין אזרחיים ומי שחפץ להינשא בארץ ולהירשם כנשוי במשרד הפנים צריך להינשא בנישואין דתיים. יש הסבורים, כי כפיית נישואין דתיים על אזרחי המדינה היא דבר חמור ביותר ואף חמורה מכך היא כפיית גירושין דתיים על מי שבחר להינשא בנישואין אזרחיים בחו"ל.

האם הכפפת בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל לסמכות בתי הדין הרבניים בארץ תגרום להתמשכות מיותרת של ההליכים המשפטיים ותפתח פתח לסחטנות של מי מהצדדים את משנהו? חשוב לזכור, כי במקרים רבים מתנהלים הליכי הגירושין בין בני זוג בשתי הערכאות במקביל. אין ספק שהדבר מוביל להתנהלות ממושכת, כפילות של דיונים, הוצאות משפט גבוהות וסבל משמעותי של כל הנוגעים בדבר.

נדמה, כי מתן אפשרות בחירה באשר לערכאה המתאימה היא הדבר הנכון. הדבר יחייב שינוי חקיקה שיאפשר פניה לבית הדין הרבני בהליך גירושין או לחליפין בהליך אזרחי לבית המשפט לענייני משפחה. כך, ניתן יהא למנוע את כפיית סמכות בית הדין הרבני בענייני גירושין על מי שבחרו להינשא בנישואין אזרחיים שלא עפ"י הדין הדתי.

הכותבת היא עורכת דין העוסקת בתחום דיני המשפחה.