כבר ב "מג'לה" (הקודקס העותומאני שבוטל בישראל זמן רב אחרי ביטולו בטורקיה) נאמר ש"עם שינוי הזמנים משתנים הדינים עימהם" . לא כך בארצנו.

מיסים משלמים אצלנו "על פי פקודה" (פקודת מס ההכנסה משנת 1941 ופקודת מיסים (גבייה)).ה"פקודות" מלאות במושגים שאינם מובנים למי שאינו עוסק במיסים. למשל "חבר בני אדם" הוא שם קוד לתאגיד.פקודת מס ההכנסה מתייחסת למסי הרכוש העירוני והחקלאי שבוטלו לאחר הקמת המדינה. פקודת מסים (גביה) מדברת על אפשרות גבייתם באמצעות "מוכתר" ש"מושל המחוז" מינה לתפקידו.

תקנות ניהול ספרים משנת 1974 לא ביטלו את ההוראות שקדמו. זכורה לי דרישתם של נציגי המס להשאירן בתוקף "ליתר ביטחון". הגיעה גם הזמן לעדכן את "התוספות" הענפיות ולהתאימן לניהול ספרים אלקטרוני. התיקון החלקי שבוצע אינו מספיק.

שיעורי הפחת נקבעו בתקנות משנת 1941 ונוספו הוראות רבות לענפים, תקופות ומקרים מיוחדים אך מבלי לשנות את עקרונות היסוד. ענפי משק ומפעלים שאינם "מאושרים" ושלא זכו להוראות מיוחדות מחשבות עדיין פחת בשיעורים שנקבעו בזמנו, אך אינם תואמים את קצב החלפת הציוד בשל חדשנות טכנולוגית ותחרות כלכלית. בתקנות הקיימות נקבעו אמנם שיעורי פחת לבתי חרושת לקרח ולחמורים, סוסים ופרידות, אך עידן הקרח כבר חלף והגיע הזמן לעדכנן.

משרד המשפטים ורשות המיסים חייבים להתפנות לניסוח חוקים ותקנות מחדש גם אם אין לובי בכנסת שדורש שינויים מסוג זה. לשכות רואי החשבון ועורכי הדין יכולות וצריכות לעזור במשימה זו.

 

נחום פריידקס, ממשרד פריידקס ושות, רואי חשבון , היה נשיא לשכת רואי חשבון ומרצה בכיר למיסים באוניברסיטת ת"א