על פי דירוג גלובס DUN'S100 לשנת 2015 סוכנות הביטוח מבטח סימון המחוזקת ב-100% ע"י מגדל אחזקות ממשיכה להוביל את דירוג סוכנויות הביטוח עם היקף הכנסות הנאמד בכ- 179.3 מיליון שקל.

מדנס המוחזקת ב-24.7% ע"י הראל השקעות, ממשיכה לשמור על המקום שני בדירוג עם הכנסות של 123 מיליון שקל.

קבוצת שקל, המוחזקת ב-100% על ידי הפניקס עלתה בדרוג מהמקום הרביעי למקום השלישי עם היקף הכנסות הנאמד בכ- 120 מיליון שקל. נתון זה משקף עלייה משמעותית בהיקף ההכנסות בהשוואה לשנה קודמת, בסדר גודל של כ- 29.4% וזאת עקב רכישת קלע סוכנות לביטוח.

אגם לידרים, המוחזקת ב-60% על ידי הפניקס ירדה בדירוג למקום הרביעי עם היקף הכנסות של 114.5 מיליון שקל. תמורה סוכנויות ביטוח, המוחזקת ב-100% על ידי כלל החזקות ממשיכה לשמור על מיקומה במקום החמישי בדירוג עם היקף הכנסות של 82 מיליון שקל.

רמות סוכנויות ביטוח העוסקת בביטוח אלמנטרי עלתה מהמקום השביעי למקום השישי בדירוג, עם היקף הכנסות של 42.3 מיליון שקל. רמות, היא הסוכנות היחידה המדורגת אשר נמצאת בבעלות פרטית בלבד.

מנתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר עולה כי בסוף שנת 2013 היו 12,311 בעלי רישיון לעסוק לעסוק בענף הביטוח והפנסיה. קיימים 3 סוגי רשיונות בתחום: בעל רישיון בענף אחד לפחות מבין ענפי ביטוח כללי או ימי או פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני שהוא עובד של גוף מוסדי ויועצים פנסיונים. עוד עולה מהנתונים, כי בסוף שנת 2013 פעלו בארץ 1,275 תאגידי סוכנויות ביטוח.